trang tin điện tử tổng hợp giới trẻ

Văn hoá tập đoàn

van hoa

Với Green Global Group, Chúng tôi luôn luôn cam kết đem lại những giá trị thành công trong hoạt động kinh doanh, bằng cách tuân thủ theo 10 tôn chỉ văn hóa của Tập Đoàn chúng tôi.

Green Global Group luôn nhận thấy rằng duy nhất chỉ có một môi trường làm việc trung thực, cởi mở và thân thiện mới có thể giúp phát huy được hiệu quả và những điều tốt đẹp nhất trong kinh doanh giữa các Nhân sự của Tập đoàn cũng như với Khách hàng, Cổ đông và Đối tác.

Green Global Group luôn nêu cao tinh thần hợp tác, trân trọng giá trị đầu tư, hiệu quả và phát triển bền vững của Khách hàng, Cổ đông và Đối tác là một phần tất yếu trong văn hóa hoạt động của Tập đoàn.

Green Global Group luôn quyết tâm trong mọi hoạt động vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững của các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn. Lấy “ Triết lý trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội ” xây dựng và phát huy.

Green Global Group luôn luôn tin rằng tất cả các Nhân sự của Tập Đoàn đều vốn có tố chất, phẩm chất và nhân cách tốt. Tại văn phòng Tập đoàn nếu thấy điện sáng, nước chảy mà không người sử dụng thì phải tắt ngay hoặc thấy các trang thiết bị, vật dụng không được tươm tất thì phải sắp xếp bố trí gọn gàn.( không lãng phí là thượng sách )

Green Global Group luôn tin rằng mỗi Thành viên đều nỗ lực, sáng tạo một cách độc lập và làm được những điều duy nhất góp phần vào việc xây dựng và phát triển Tập đoàn.

Green Global Group luôn thừa nhận rằng tất cả các nỗ lực của mỗi Thành viên đóng góp cho Tập đoàn đều phải được khen tặng và có chính sách đãi ngộ hợp lý nhất.

Green Global Group luôn tin rằng mỗi Thành viên đều nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm với công việc một cách tốt nhất. Mỗi Thành viên nên đến nơi làm việc sớm hơn ít nhất là 5 phút trước khi bắt tay vào công việc và nhận thấy rằng nếu ai đi trễ là những người có tính lười biếng và góp ý sửa đổi ngay.

Green Global Group luôn luôn khuyến khích các Thành viên về văn hóa ứng xử với nhau theo cách mà mình muốn được người khác ứng xử lại.

Green Global Group luôn luôn khuyến khích Nhân sự của Tập đoàn ứng xử với nhau theo cách “nếu có muốn nói xấu thì nên nói Cấp trên chứ không được nói với Cấp ngang bằng hoặc Cấp dưới. Nếu có muốn mượn tiền thì nên mượn Cấp trên chứ không nên mượn Cấp dưới ” vì tiền bạc dễ dính nhưng khó rửa.

Green Global Group lấy Triết lý “Văn hóa Lục Hòa” của Phật Giáo ứng dụng vào hoạt động tổ chức của Tập đoàn. Vì triết lý văn hóa này có ý nghĩa rất thiết thực trong sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, mang lại niềm an vui, lợi lạc cho nhau, còn nêu cao được tinh thần tự giác và đoàn kết với nhau trong môi trường làm việc.

- Thân hòa đồng trú: Làm việc và sống trong môi trường tập thể phải biết tôn trọng, hòa hợp, giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Tập đoàn cần những Thành viên đồng đều, biết hợp tác và trao đổi với nhau trong công việc, chứ không cần những Thành viên giỏi mà có tính kiêu căng, ngã mạn không chịu tương tác trong công việc. Ngày nào mà các Thành viên trong Tập đoàn cũng đều hội họp, chung sống trên tinh thần đoàn kết, làm việc trong tinh thần hòa hợp, thì nhất định Tập đoàn không thể suy yếu, mà trái lại sẽ phát triển vững mạnh và phồn thịnh hơn.

- Khẩu hòa vô tranh: Miệng không tranh cãi nhau, lời nói thể hiện tâm trạng, tính cách của con người trong mối quan hệ với nhau, gần gũi, thân thiện hay xa lìa oán hận nhau cũng chỉ vì lời nói. Trong môi trường làm việc chúng ta nhận thức được điều này sẽ giữ được trạng thái ôn hòa, trầm tĩnh biết mình, biết người đều đem lại niềm an vui và hạnh phúc.

- Ý hòa đồng duyệt: Suy nghĩ thì sẽ có sự khác biệt, ý nghĩ là phần vi tế, trong môi trường làm việc tập thể, chúng ta phải biết điều hòa một cách khéo léo, phải biết lắng nghe để cùng nhau chấp nhận ý kiến chung, biểu quyết trên tinh thần nhất quán của tập thể .

- Giới hòa đồng hành: Nội quy, Quy chế và Văn hóa của Tập đoàn thì phải biết trân trọng và cùng nhau thực hiện. Lấy “ Nội quy, Quy chế và Văn hóa Tập đoàn làm bậc Thầy kinh doanh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp phát triển ”.

- Kiến hòa đồng giải: Sự kiến giải như thật, hợp tình, hợp lý và hợp ý với mọi người. Trong môi trường làm việc tập thể, nếu còn số ít người chưa hòa hợp, hay chưa chấp nhận, chúng ta cũng phải biết tôn trọng, tìm cách lý giải, kiến giải cho họ thông suốt, chấp nhận, như vậy mọi việc mới gọi là thành tựu viên mãn.

- Lợi hòa đồng quân: Thân (cư trú), Khẩu (lời nói), Ý (suy nghĩ), Giới (quy chế), Kiến (thấy biết) đã được hòa hợp, thì sự lợi nhuận đương nhiên cũng phải hòa hợp. Vì tất cả năm sự hòa hợp trên chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi chung của tổ chức. Trong môi trường làm việc của Tập đoàn, quyền lợi thường phải được chia đồng đều với nhau, theo chính sách sao cho phù hợp nhất.

Chúng tôi luôn quyết tâm duy trì và thắp sáng mãi ngọn đèn của 10 tôn chỉ văn hóa Tập đoàn, nhằm đem lại một môi trường kinh doanh có hiệu quả và phát triển, trên tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ngôi nhà chung của Tập Đoàn Toàn Cầu Xanh ( Green Global Group ) và truyền thừa cho thế hệ mai sau.

    Chia sẻ
  • RSS