trang tin điện tử tổng hợp giới trẻ

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:
–    Trở thành Tập Đoàn kinh tế đa năng phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam.
–    Xây dựng nét Văn hóa khác biệt dựa trên nền tảng là mỗi thành viên với sự gắn bó, đoàn kết sâu sắc.

Sứ mệnh:
–    Đem lại những giá trị dịch vụ, lợi ích và những giải pháp đầu tư sáng tạo, hiệu quả nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của  khách hàng.
–    Mang lại giá trị lợi nhuận hấp dẫn và phát triển bền vững cho cổ đông.
–    Tạo nên những cơ hội và giải pháp hợp tác có giá trị đồng thời cam kết đôi bên cùng có lợi với các thành viên và đối tác.
–    Chung tay góp sức để xây dựng và phát triển cộng đồng.

Triết lý kinh doanh Green Global Group

“Lấy con người làm cội rễ – Xem thành công là quả ngọt – Luôn hành động để có những vụ mùa bội thu”

Kinh doanh được tiến hành bởi con người: Người điều hành, nhân viên, khách hàng… mọi bên liên quan đều là con người. Có nghĩa là kinh doanh là hoạt động mà ở đó con người kết hợp với nhau vì hạnh phúc của con người. Để tiến hành công việc kinh doanh thì cần phải hiểu đúng con người là như thế nào và mang những đặc tính gì. Nhà kinh doanh phải đặt mình, đặt người khác vào địa vị tương quan với vạn vật để nhìn được quyền năng và trách nhiệm của mình như một nền tảng vững chắc.

    Chia sẻ
  • RSS